The best blogger…!

 

* Họ và tên : Nguyễn Thanh Tấn.
* Ngày sinh : 01/01/1993.
* Giới tính : Nam.
* Quê quán : Bình Phước.
* Trường : ĐH KHTN TP.HCM.
* Lớp : 11CNTN.
* Sơ thích : xem phim, nghe nhạc, lập trình, game…
* SĐT : 01679782448.
* Gmail : nguyenthanhtan7411@gmail.com.

Advertisements